سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت چهاردهم)

اصل نهم

 ارتقای شغلی

 

اصل نهم: ارتقای شغلی

الزامات و تعهدات

9-1 فیزیوتراپیست باید جهت به روز رسانی و بازآموزی در تمام طول عمر خود فعالانه به دنبال یادگیری در حوزه کاری خود و کسب توانمندی حرفه ای باشد و هیچ گاه نباید خود را بی نیاز از یادگیری بداند.

9-1-1 فیزیوتراپیست باید تا حد امکان در سمینارها، فعالیت های آموزشی و کنگره های علمی حرفه خود جهت ارتقای سطح آگاهی، کسب دانش جدید و مهارت های حرفه ای شرکت نماید.

9-1-2 فیزیوتراپیست باید از استانداردهای روز حرفه خود آگاهی داشته باشد و فعالیت های خود را بر اساس آنها انجام دهد.

9-2 جهت ارتقای شغلی و توسعه فیزیوتراپی، فیزیوتراپیست باید با همکاران خود، دیگر اعضای نظام سلامت، سازمان ها و جامعه همکاری و ارتباطات دو جانبه داشته باشد.

9-2-1 فیزیوتراپیست باید تجربیات علمی و نتایج تحقیقات در حوزه کاری خود را به دیگر همکاران فیزیوتراپیست انتقال دهد.

9-2-2 فیزیوتراپیست باید برای حرفه خود ارزش قائل بوده و نقش و اهمیت فیزیوتراپی را به دیگر اعضای نظام سلامت، سازمان ها و جامعه انتقال دهد.

9-2-3 فیزیوتراپیست نباید عملکرد حرفه ای همکاران، پزشکان و دیگر اعضای نظام سلامت را کم اعتبار و بی اهمیت جلوه دهد.

9-2-4 فیزیوتراپیست باید از شرایطی که باعث تسهیل و انتقال اطلاعات تخصصی و مهارت های بالینی فیزیوتراپی به دیگر همکاران فیزیوتراپیست و توسعه فیزیوتراپی در جامعه می گردد حمایت نماید.

9-3 فیزیوتراپیست باید در ارتباط با بیمار/مُراجع خود، مطالعه و بررسی دقیق انجام دهد.

9-3-1 فیزیوتراپیست باید در مواردی که فاقد دانش و مهارت لازم در حوزه خود است، محدودیت خود را بپذیرد و از طریق تحقیق و بررسی یا به واسطه کمک گرفتن از دیگر همکاران در جهت رفع آن اقدام نماید.

9-4 سبک زندگی فیزیوتراپیست باید در جهت ارتقای سلامت فیزیکی (جسمی)، ذهنی و اجتماعی خود باشد.

9-5 فیزیوتراپیست باید عملکرد خود را از نظر علمی، مهارت ها، توانمندی حرفه ای و رفتاری مورد نظارت و بازبینی قرار دهد تا در جهت تقویت نقاط قوت و اصلاح ضعف های خود گام بردارد و در این ارتباط می تواند نظر بیمار/مُراجع و همکاران را جویا شود.

9-6 فیزیوتراپیست باید رفتار اجتماعی مناسب در کار حرفه ای و خارج از محدوده آن داشته باشد و از انجام اعمالی که موجب سلب اعتماد عمومی و بدنامی حرفه می گردد اجتناب کند.

9-6-1 فیزیوتراپیست باید در بحث با همکاران بر اساس استدلال منطقی عمل کند و از انتقادات بی اساس و مخرب اجتناب کند.

9-6-2 فیزیوتراپیست باید در موارد اختلاف نظرات و بحث با همکاران خود صبور و شکیبا باشد، به صحبت های همکاران خود با صبوری گوش کند و به هنگام بروز پیچیدگی، شکیبایی خود را حفظ نماید و به دنبال راه حل مناسب باشد.

9-7 فیزیوتراپیست باید از ارزش های اخلاقی و کدهای رفتاری حرفه خود آگاه باشد.

9-8 فیزیوتراپیست باید از سطوح و دوره های آموزشی یا تحقیقاتی که منجر به بهبود کیفیت خدمات فیزیوتراپی به بیمار/مُراجع و جامعه می گردد حمایت نماید.

9-9 فیزیوتراپیست باید در جهت شناسایی و بررسی عواملی که به رشد و توسعه حرفه فیزیوتراپی کمک می کند تلاش نماید و اقدامات مناسب را در این ارتباط انجام دهد.

9-10 فیزیوتراپیست باید به کار خود رغبت و علاقه داشته باشد و منافع حرفه ای و کار گروهی را بر منافع شخصی ترجیح دهد.

9-11 فیزیوتراپیست باید در محل کار خود و به هنگام کسب دانش و مهارت، هوشیار و دقیق بوده و در کارهای دشوار و پیچیده، پشتکار و استقامت داشته باشد.

 

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت اول)

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت دوم)

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت سوم)

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت چهارم)

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت پنجم)

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت ششم)

لیست وبلاگ های رسمی من

ویدیوها در آپارات/ 0 نظر / 93 بازدید